Tel. 02 599 0199 Thailand / English

slider img
slider img
slider img
         


เป็นเวลากว่า 20 ปีที่เราได้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำแร่ธรรมชาติตรา ’’สยาม’’ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มให้แก่แบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย คุณภาพน้ำดื่มของเรามีความเป็นเลิศนำมาจากแหล่งน้ำอำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี กำลังการผลิตน้ำดื่มของเราอยู่ที่จำนวน 300 ล้านลิตรต่อปี


img
img
img
img
img
Norway Norway
Norway Norway
 Buy Now |

  Download Application