น้ำดื่มตราสยาม
น้ำแร่ธรรมชาติตราสยาม
น้ำดื่ม-น้ำแร่ Private Labels
"น้ำดื่มคุณภาพของคนไทย"
Call Center : 02-599-0199
น้ำดื่มตราสยาม
Quality Products
1500 cc.
6 L.
350 cc.
599 cc.
220 cc.
       น้ำดื่มตราสยาม เป็นน้ำดื่มที่มาจากแหล่งน้ำใต้ดิน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มี
คุณภาพและ มีรสชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล จัดเป็นน้ำที่สะอาด เกิดจาก
น้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นดิน แล้วไหลซึมลงไปใต้ดินผ่านชั้นดินและชั้นหินต่างๆ แล้วถูกกักเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ ลึกลงไป
ปราศจากการปนเปื้อนสารพิษต่างๆ โดยนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยถึง 4 ขั้นตอน(Fitration,
R.O. , UV , Ozone) และมีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการผลิตจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของ
โรงงานน้ำดื่มสยามเพื่อได้มาซึ่งความมั่นใจและความใสสะอาดจนถึงมือผู้บริโภคพร้อมด้วยการบรรจุในขวด PET
(Poly Ethylene Terepthalate) และแบบบรรจุถ้วย PP (Poly Propylene) ที่ได้มาตรฐานปราศจากสารพิษ
และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

REVERSE OSMOSIS (R.O.)
การกรองด้วยระบบ R.O. จะมีความบริสุทธิ์กว่าการกรองแบบระบบอื่นเนื่องจากใช้ เยื่อเมมเบรนพิเศษ มีความละเอียด
ในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน (เส้นผมมนุษย์ = 100 ไมครอน เชื้อโรคต่างๆ และไวรัส = 0.01 ไมครอน)
ด้วยคุณสมบัตินี้เองทำให้สารละลาย ปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก, สารตะกั่ว, สารหนู, สารปรอท, แบคทีเรีย, ปุ๋ยเคมี,
ยาฆ่าแมลง และสารก่อมะเร็ง(THM) รวมทั้งเชื้อโรค ต่างๆซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองนี้
ไปได้ จะได้น้ำบริสุทธิ์ โดยยังคงเหลือแร่ธาตุที่ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และ สิ่งปนเปื้อนที่ถูกดักไว้ในเยื่อกรองจะถูก
กำจัดออกจากระบบทันที เพื่อป้องกันการตกค้างสะสมภายในเครื่อง โดยจะแยกออกคนละทางกับน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการ
กรองแล้ว วิธีนี้ทำให้น้ำกรอง R.O. มีความสะอาดบริสุทธิ์ ระดับมาตรฐานน้ำ purified ของยุโรป และอเมริกา
ซึ่งเป็นมาตราฐานที่สูงกว่าน้ำกรองและระบบอื่นๆ หลายเท่าตัว ดังนั้นน้ำระบบ R.O. จึงเป็นน้ำที่สะอาด

OZONATION
นำมาใช้เพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ โอโซนเป็นก๊าซที่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างยอดเยี่ยม ทำลายและ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยโอโซน จะทำลายผนังเซลล์ที่เป็นโปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อโรค เช่น
แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว เชื้อรา ฯลฯ ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ และจะตายไปในที่สุด
รวมถึงสามารถทำลายโครงสร้างของก๊าซพิษต่างๆ ที่เป็นมลพิษ โดยทั้งนี้ ก๊าซโอโซนเมื่อทำปฏิกิรกยาแล้วจะสลายตัว
เป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งจะไม่เกิดการตกค้างหรือมีอันตรายกับผู้บริโภคโดยทางโรงงานได้มีการควบคุมความเข้มข้นในการ
ฆ่าเชื้อของก๊าซโอโซนอย่างเข้มงวด
น้ำแร่ธรรมชาติ ตราสยาม
Quality Products
599 cc.
1500 cc.
350 cc.
      น้ำแร่ธรรมชาติตราสยามเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งสามโคก จ.ปทุมธานีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยผ่านกระบวนการผลิตที่คงไว้ซึ่งคุณค่าและคุณภาพที่สะอาด.. ปลอดภัยได้มาตรฐาน น้ำแร่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำบนผิวโลกซึมลงสู่ใต้ดินอย่างช้าๆ โดยผ่านชั้นดินชั้นหิน มีการกลั่นกรองโดยธรรมชาติ จนมารวมตัวกัน ณแหล่งน้ำใหญ่ใต้พื้นพิภพที่มีแร่ธาตุสารอาหารและอินทรีย์สารที่มีประโยชน์เป็นองค์ประกอบโดยมีกลไกทางธรรมชาติ ความกดดันและความร้อนใต้พื้นพิภพเป็นเครื่องมือช่วยในการผสมผสานแร่ธาตุให้ปะปนกันได้อย่างกลมกลืน จึงทำให้น้ำแร่ธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ได้แก่

  • แคลเซียม : ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  • แมกนีเซียม : เป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นในการทำงานร่วมกับระบบประสาทและการเผาผลาญทำให้ เกิดพลังงานในการทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
  • โพแทสเซียม : รักษาสุขภาพของผิวหนังและช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย ช่วยในปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหาร
  • โซเดียม: รักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายช่วยในการรับส่งข้อมูลของระบบประสาทรับความรู้สึก
  • ฟลูออไรด์ : ทำหน้าที่ช่วยให้สุขภาพฟันแข็งแรงและป้องกันไม่ให้ฟันผุง่าย

ดังนั้นการบริโภคน้ำแร่มากๆ จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและไม่ทำให้เกิดการสะสม เนื่องจากร่างกายคนเราจะดึงเอา
แร่ธาตุต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้ร่างกายก็ควรบริโภคอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ จึงจะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

สำหรับน้ำแร่ธรรมชาติตราสยาม จะไม่นำมาผ่านกระบวนการกรองด้วย R.O. (Reverse Osmosis) เพื่อให้
คงไว้ซึ่งแร่ธาตุและสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ภายใต้มาตรฐานความสะอาด และความปลอดภัย
ระดับโลก
น้ำดื่ม - น้ำแร่ Private Labels
Quality Products
        ด้วยคุณภาพและการบริการที่เหนือกว่า..น้ำดืมสยามได้รับการยอมรับและไว้วางจากบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิ การบินไทย,แม็กโคร,โลตัส,บิ๊กซี,ท็อปส์,เดอะมอลล์,เอสโซ่,
ปตท.,รีเจนซี่,รพ.ชั้นนำต่างๆ ฯลฯ ให้เป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม/น้ำแร่ มากกว่า 60 แบรนด์ จนกลายเป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม House Brands รายใหญ่อับดับ 1
(เปรียบเทียบข้อมูลรายได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
** หากสนใจสั่งผลิตน้ำดื่ม/น้ำแร่ House Brand หรือสอบถามเพิ่มเติ่มเกี่ยว
กับเงื่อนไขการสั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02-599-0122 หรือ Call Center 02-599-0199 **
ธนาคาร/
สถาบันการเงิน
วัด/มูลนิธิ
บริษัทชั้นนำ
องค์กร/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ส่งออก
ร้านอาหาร
ปั้มน้ำมัน/แก๊ส
Modern Trade
น้ำดื่มตราสยาม
Quality Products
18.9 ลิตร
น้ำดื่มสยาม 18.9 ลิตร
'