ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งว่าง
รายละเอียด
พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

เพศ    :     ชาย / หญิง

อายุ     :     18-35 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา     :    ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ    :    ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ

ประสบการณ์ขั้นต่ำ    :     ผ่านการทำงานในระบบของบริษัทมาบ้าง

จำนวน     :     ไม่จำกัดอัตรา


สมัครงาน
คำนำหน้าชื่อ*   นาย      นาง      นางสาว      อื่น ๆ 
( โปรดระบุ )
ชื่อ*
นามสกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
ประวัติส่วนตัว*      
*เอกสารแนบ
  - รูปถ่าย
  - ประวัติส่วนตัว
  - ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
  (ไม่เกิน 500 KB)