ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งว่าง
รายละเอียด
พนักงานควบคุมเครื่องจักร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

เพศ    :     ชาย

อายุ     :     20-35  ปีขึ้นไป

การศึกษา     :     ปวช ขึ้นไป ( สายช่าง )

คุณสมบัติอื่นๆ    :    ไม่สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ขั้นต่ำ    :     1 ปีขึ้นไป

จำนวน  :  4  อัตรา


สมัครงาน
คำนำหน้าชื่อ*   นาย      นาง      นางสาว      อื่น ๆ 
( โปรดระบุ )
ชื่อ*
นามสกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
ประวัติส่วนตัว*      
*เอกสารแนบ
  - รูปถ่าย
  - ประวัติส่วนตัว
  - ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
  (ไม่เกิน 500 KB)