ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งว่าง
รายละเอียด
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

เพศ    :     ชาย / หญิง

อายุ    :     20 ปีขึ้นไป

การศึกษา     :     ม.3 - ปวช

ประสบการณ์ขั้นต่ำ    :     1 ปีในสายงานคลังสินค้า

จำนวน     :     4 อัตรา

เงินเดือน     :     ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์


สมัครงาน
คำนำหน้าชื่อ*   นาย      นาง      นางสาว      อื่น ๆ 
( โปรดระบุ )
ชื่อ*
นามสกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
ประวัติส่วนตัว*      
*เอกสารแนบ
  - รูปถ่าย
  - ประวัติส่วนตัว
  - ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
  (ไม่เกิน 500 KB)