ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งว่าง
รายละเอียด
ผู้ช่วยพนักงานงานขายเงินสด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ขับรถนำสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน

2. โหลดสินค้าเพื่อนำส่งให้ลูกค้าประจำวัน พร้อมยกสินค้าลงและจัดเรียงให้ลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ

3. ทำความสะอาด ตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ

4. รายงานและสรุปผลดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

 

จำนวน 4 อัตรา                      เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์

คุณสมบัติ

·        เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

·        ไม่จัดวุฒิการศึกษา

·        ขับรถยนต์ส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปี

·        มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ( สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)


สมัครงาน
คำนำหน้าชื่อ*   นาย      นาง      นางสาว      อื่น ๆ 
( โปรดระบุ )
ชื่อ*
นามสกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
ประวัติส่วนตัว*      
*เอกสารแนบ
  - รูปถ่าย
  - ประวัติส่วนตัว
  - ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
  (ไม่เกิน 500 KB)