กิจกรรม
น้ำดื่มสยามเชิญชวนพนักงานในองค์กร ร่วมทำบุญ 9 วัด

เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัททีทีซี น้ำดื่มสยามจำกัด ได้ทำกิจกรรม ไหว้พระ9วัด จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญ เนื่องในวัน เข้าพรรษาและ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา