กิจกรรม
กิจกรรม สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ

เป็นอีกกิจกรรมดีๆที่ น้ำดื่มสยามเข้าร่วมเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาขน ในการให้ผู้บริโภคได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพในราคาธงฟ้า โดยในปี 2014 นี้ ทางน้ำดิ่มสยามจะร่วไปกับ คาราวาน  สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ 7 แห่ง ได้แก่  ตลาดรังสิต,ตลาดเอซี,ตลาดอินเตอร์ตลาด,ตลาดนัดวัดสุณทิการาม,ตลาดสะพานแดง,ตลาดไท และ ตลาดนัดซีพีแรม