กิจกรรม
โครงการ ร้านสวย ด้วยสยาม

เปิดตัวอย่างแรง กับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าน้ำดื่มสยาม กับโครงการ "ร้านสวย ด้วยสยาม" ที่เราจะเข้าไปตกแต่งร้านของท่านให้สวยงาม ฟรี  เพืียงเป็นลูกค้าของน้ำดื่มสยามเท่านั้น ซึ่งในปี 2014 นี้ ก็ได้ทำการตกแต่งไปกว่า 100 ร้านค้าแล้ว ถูกใจบรรดาร้านค้าจริงๆ