กิจกรรม
น้ำดื่มสยามกับ กิจกรรม Car Free Day 2014 เปิดเมืองปั่น

เมื่ิอ 21/9/57 ที่ผ่านมา น้ำดื่มสยามได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Car Free Day 2014  เปิดเมืองปั่น โดยได้มีการนำน้ำดื่มสยาม ไปแจกความสดชื่นให้กับนักปั่น ณ หน้าลานกิจกรรม เซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งทางน้ำดื่มสยามก็ได้มาร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว