กิจกรรม
นักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ขอเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 อาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ได้ขอเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด เพื่อศึกษาเป็นความรู้และแนวทางให้การศึกษาปฏิบัติงาน กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ อาจารย์และกลุ่มนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของโรงงานในการผลิตน้ำดื่มสยาม ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยวิยากร ที่คอยบรรยายความรู้ดีๆ ตลอดการเยี่ยมชมโรงงาน และกิจกรรมครั้งนี้ยังได้สร้างความมั่นใจให้กับอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา ได้เรียนรู้ในคุณภาพของน้ำดื่มสยามรวมถึงได้มีความมั่นใจใน  บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด นอกจากนี้ทั้งอาจารย์และนักศึกษายังได้รับของที่ระลึกสุดเซอร์ไพส์ รวมถึง ได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตต่อไป