เกี่ยวกับเรา
 ข้อมูลองค์กร
 ข้อมูลการขาย
 แบ่งปัน
สอบถาม : 02-599-0199
แหล่งน้ำชั้นยอด
น้ำดื่มสยามนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำใต้ดิน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ที่ระดับความลึก 250-300 เมตร ซึ่งเป็นระดับที่ได้น้ำคุณภาพชั้นยอดของพื้นที่ ซึ่งเป็นระดับที่ได้น้ำคุณภาพชั้นยอดของพื้นที่

ข้อดีของน้ำใต้ดิน ไม่มีการแปรรูปหรือปรุงแต่งใดๆ จึงทำให้ได้น้ำดื่ม
รสชาติดีตามธรรมชาติ เสมือนดื่มน้ำฝนที่บริสุทธิ์ ซึ่งแตกต่างอย่างมาก
เมื่อเทียบกับการนำน้ำประปามาผลิตเป็นน้ำดื่ม

สามโคกเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติที่มีแร่ธาตุสูงและรสชาติดี โดยมีปริมาณน้ำมากตลอดทั้งปี จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างเพียงพอในปริมาณมาก
ผ่าน 3 คุณสมบัติการเป็นน้ำคุณภาพ
  • คุณสมบัติทางกายภาพ ปราศจากความขุ่น ตะกอน รส กลิ่น สี
  • คุณสมบัติทางเคมี ไม่มีสารปนเปื้อนหรือมีค่าทางเคมีสูงกว่ากฏหมาย GMP กำหนด
  • คุณสมบัติทางชีววิทยา ปราศจากเชื้อโรคปะปน