เกี่ยวกับเรา
 ข้อมูลองค์กร
 ข้อมูลการขาย
 แบ่งปัน
สอบถาม : 02-599-0199
เครื่องหมายทางการค้า
ตราสัญลักษณ์ น้ำดื่มตราสยาม
อธิบายภาพ
        ลายคลื่น 3 ชั้นอยู่ใต้คำว่า “สยาม” ที่ใช้แบบอักษรเหมือนสมัยเก่า พร้อมข้อความ “น้ำดื่มตราสยาม” โดยใช้โทนสีน้ำเงินเข้ม-ฟ้าในการสื่อความหมาย
อธิบายความหมาย
  • คำว่า “สยาม” หมายถึง น้ำดื่มของคนไทย หรือน้ำดื่มของประเทศสยาม ในสมัยก่อน
  • คำว่า “น้ำดื่มตราสยาม” บ่งบอกถึงการเป็นสินค้าประเภทน้ำดื่มที่ใช้ตราสัญลักษณ์ “สยาม”
  • ลายคลื่น 3 ชั้น หมายถึง น้ำ/กระแสน้ำ/คลื่นน้ำ ซึ่งน้ำเป็นวัตถุดิบทำให้เกิดน้ำดื่มตราสยาม และสื่อถึงการเป็น
    สายน้ำที่หนุนนำและพัดพาให้น้ำดื่มสยามเจริญรุ่งเรืองและเติบโตไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา เพราะโดยลักษณะของน้ำจะเป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
  • สีน้ำเงินเข้ม-ฟ้า เป็นสีวรรณะเย็น ใช้แทนความหมายของน้ำได้เป็นอย่างดี โดยสีฟ้า หมายถึง น้ำ/ความสดชื่น/
    ความจริงใจ ส่วนสีน้ำเงินเข้ม หมายถึง ความเชี่ยวชาญ, น่าเชื่อถือ, รอบรู้, เฉลียวฉลาด ,อบอุ่น, อำนาจ,
    ความจริงจัง, สุขภาพ โดยเฉพาะสื่อถึงความมั่นคงของธุรกิจ ดังนั้นการใช้สีฟ้าคู่กับสีน้ำเงินเข้ม นอกจากจะหมายถึงน้ำดื่มแล้ว ยังทำให้เกิดความรู้สึกน่าเชื่อถือของแบรนด์ และเป็นการสื่อถึงความเชี่ยวชาญ,ความรอบรู้ในด้านการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพอีกนัยหนึ่งด้วย
ตราสัญลักษณ์ 15 ปี น้ำดื่มสยาม (ปี 2555)
อธิบายภาพ
        เลข 15 อยู่เหนือโบว์ที่เขียนด้วยคำว่า Anniversary และอยู่เหนือตราสัญลักษณ์น้ำดื่มสยามที่เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมมีข้อความสื่อสารที่เขียนว่า “15 ปีแห่งคุณภาพ สู่การผลิตที่เป็นเลิศ” โดยทั้งหมดนี้จะใช้โทนสีน้ำเงินเข้ม-ฟ้าในการสื่อ
ความหมาย
อธิบายความหมาย
        หมายถึง น้ำดื่มสยามดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่มมาอย่างเชี่ยวชาญจนครบรอบปีที่ 15 ในปี 2555 ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาน้ำดื่มสยามให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของน้ำดื่มเป็นหลัก ทำให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี และในอนาคตน้ำดื่มสยามจะก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยความพร้อมและความมีศักยภาพด้านการผลิตที่เป็นเลิศของโรงงานใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทัน สมัยระดับโลก ด้วยงบลงทุนกว่า
700 ลบ.