เกี่ยวกับเรา
 ข้อมูลองค์กร
 ข้อมูลการขาย
 แบ่งปัน
สอบถาม : 02-599-0199
วิสัยทัศน์
         บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานน้ำดื่มไทยให้สูงขึ้น โดยจะสร้างชื่อให้ “น้ำดื่มสยาม” แสดงถึงการเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง สะอาด ใส โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ มั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์ และรู้สึกคุ้มค่าทุกครั้งเมื่อได้ดื่ม...น้ำดื่มสยาม

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ใน
ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ตลอดจนได้มีการค้นคว้าและทำการวิจัยผลิตภัณฑ์โดยนักวิชาการ
ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านน้ำดื่ม ทำให้น้ำดื่มสยามได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ อาทิ GMP, อย. จากกระทรวงสาธารณสุข, มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม, ISO 9001:2015 และ HACCP จากสถาบัน BSI ประเทศอังกฤษ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการปรับภาพลักษณ์ของน้ำดื่มสยามใหม่ ให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นเพื่อจะได้เข้าถึงผู้บริโภค
มากขึ้น และมีการสื่อสารภายใต้สโลแกนที่ว่า “น้ำดื่มสยาม ใส...สะอาด ช่วยคุณได้มากกว่าที่คิด” โดยจะสื่อสารให้
ผู้บริโภคเห็นว่าน้ำดื่มไม่ใช่แค่เพียงการดื่มเพื่อแก้กระหายหรือคลายร้อนเท่านั้น แต่น้ำดื่มที่มีคุณภาพยังมีคุณประโยชน์ช่วยในเรื่องต่างๆนานับประการอีกด้วย อาทิ ช่วยให้สดชื่น แก้กระหาย คลายร้อน คลายเหนื่อย ทำให้ผ่อนคลาย แก้เครียด และช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายขับเคลื่อนหรือทำงานได้อย่างปกติ เป็นต้น

          ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทำให้น้ำดื่มสยามมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ตลอดจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และน้ำดื่มสยามจะยังคงก้าวย่างต่อไปด้วยคุณภาพ และศักยภาพด้านการผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติ