เกี่ยวกับเรา
 ข้อมูลองค์กร
 ข้อมูลการขาย
 แบ่งปัน
สอบถาม : 02-599-0199
เหตุที่เลือกน้ำดื่มสยาม

การบริหารจัดการมืออาชีพ
             เราพิถีพิถันและให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ การผลิตสินค้าด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
การบริการจัดส่งถึงลูกค้าคนสำคัญ ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ดี จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี


คุณภาพสินค้ามาตรฐานระดับโลก
            น้ำดื่มที่ดีต้องใส..สะอาดและถูกหลักอนามัยน้ำดื่มสยามจึงผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูง ด้วยระบบ การผลิต
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย Filtration 3 ชั้น (ทราย,คาร์บอน,safety 5 ไมครอน) ,RO ,UV ,Ozone รวมถึงได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหลายสถาบัน อาทิ GMP และ อย. จากกระทรวงสาธารณสุข, มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ISO 9001:2015/HACCP จาก BSI ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังผ่านการตรวจวิเคราะห์ผลจากองค์กรและสถาบัน
ชั้นนำของโลก ได้แก่ SGS และ US Army รวมถึงในประเทศอย่างเช่นกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพ
น้ำดื่มตราสยามได้ 100%


ผู้นำอันดับ 1 น้ำดื่ม House Brand
ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า..น้ำดื่มสยามได้รับการยอมรับและ
ไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆอาทิ การบินไทย,แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ เดอะมอลล์ เอสโซ่ ปตท.,รีเจนซี่,
รพ.ชั้นนำ ฯลฯ ให้ เป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม/น้ำแร่ มากกว่า
60 แบรนด์ จนเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่ม HB อันดับ 1
(สำหรับลูกค้า HB เรามีบริการออกแบบฉลากให้ฟรี)

การบริการที่เหนือกว่า (Excellent Service)
ทุกหน่วยงานบริการทำงานภายใต้ KPI ที่ชัดเจนเพื่อการบริการเต็ม 100 อาทิ รถจัดส่ง(ติดตั้ง GPS) กว่า 200 คันคอยให้บริการแต่ละวัน โดยมีประสิทธิผลการจัดส่ง 99.9% ทุกคำร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจะถูกแก้ไขและชี้แจงกลับภายใน 5 วันและมี KPI ควบคุมคุณภาพไม่เกิน 5 ปัญหา/เดือน


Customer Focus
            เพราะ..ลูกค้าคือคนสำคัญ เราจึงคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและสนองตอบทุกความต้องการ ด้วยการมีทีมขาย
มืออาชีพกว่า 50 ท่านแยกส่วนการดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อที่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจ
รวมถึงมีการวัดผลความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนน CSI (Customer Satisfaction Indicator) ไม่ต่ำกว่า 98% แสดงถึงลูกค้าทุกระดับ
พึงพอใจต่อน้ำดื่มตราสยามเป็นอย่างมาก