เราทำอะไร
วีดีโอ
c1414746277.swf
สยามพาชิม
c1414746761.swf
คอนเสิร์ตสตาร์แม๊กซ์
c1414748578.swf
น้ำดื่มสยาม วีดีโอพรีเซนท์

เมื่อปลายปี 2557 ทาง น้ำดื่มสยาม ได้ ร่วมกับกรมการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี ในการร่่วมกิจกรรมคาราวานธงฟ้า ราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพ โดยไปด้วยกัน 7 ตลาด ในจังหวัดปทุมธานี อาทิ ตลาดรังสิต ตลาดไท เป็นต้น

เมื่อวันที่ 18-20/7/57 ที่ผ่านมาทางน้ำดื่มสยาม ได้เข้าร่วกิจกรรม มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ โดยนอกจากนิทรรศการที่น่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรมประดิษฐ์โคมไฟ จากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนอักด้วย