เราทำอะไร
วีดีโอ
c1414746277.swf
สยามพาชิม
c1414746761.swf
คอนเสิร์ตสตาร์แม๊กซ์
c1414748578.swf
น้ำดื่มสยาม วีดีโอพรีเซนท์

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด ได้ร่วมงาน คิดใสใจสะอาด เพื่อชาติเพื่อในหลวง ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้ทูตคิดใส ในสาขาต่างๆ โดยในงานมีนักเรียนจากหลายสถาบันเข้าร่วมงาน และ บู๊ธน้ำดื่มสยามก็เป็นบู๊ธที่ได้รับความสนใจจากบรรดานักเรียน เป็นจำนวนมาก

เมื่อ 18/12/58  บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายคนจักรยาน อาสาพัฒนา เมืองปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดงาน สยามชวนปั่น ฉลอง 200 ปี นามเมือง "ประทุมธานี" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการได้รับพระราชทานนามเมือง และ รณรงค์ให้คนมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และ รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักปั่นกว่า 1500 คนเข้าร่วมงาน และมี ท่าน สุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในงานและร่วมนำขบวนปั่น

ยิ่งใหญ่สมกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทย กับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ของจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11/12/58 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 12,000 คน โดยทางน้ำดื่มสยาม ก็ได้เป็นผู้ให้บริการน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ พร้อมยังได้รับเกียรติจาก ท่านสรุชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีถ่ายรูปร่วมกับบู๊ธน้ำดื่มสยาม